پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 13 آذر 1402
اخبار
تشکیل هفدهمین جلسه کارگروه پرورش ماهی در قفس در دفتر معاونت عمرانی استانداری گیلان
سه شنبه 15 تیر 1395
.
روز پنجشنبه مورخه 95.4.10 ساعت 10 صبح هفدهمین جلسه کارگروه پرورش ماهی در قفس در دفتر معاونت عمرانی استانداری گیلان با حضور اعضاء محترم و پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور تشکیل شد. در این جلسه گزارشی پیرامون فعالیت های اجرایی شرکت های دارای مجوز برای پرورش ماهی در قفس در دریای خزر در منطقه گیلان توسط مدیر کل شیلات استان گیلان ارایه گردید. برخی از شرکت های فعال نیز از پیشرفت فعالیت های اجرایی و بعضی از مشکلات پیش رو گزارش دادند. همچنین یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در جلسه امور مربوط به غذا و غذادهی در قفس بوده و مقرر شد که پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسه ای در این خصوص در کمیته علمی و فنی پرورش ماهی در قفس استان اقدام و نتایج و تصمیمات مأخوذه در آن جلسه را برای کارگروه حاضر در جلسه آتی گزارش نماید.
تعداد بازديد:492