پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 13 آذر 1402
اخبار
بازدید مسئولین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی از قفس های پرورشی جهاد نصر در منطقه انبارسر کیاشهر
سه شنبه 1 تیر 1395
.
در راستای پیشنهاد شرکت جهاد نصر در خصوص همکاری پژوهشکده در مدیریت تولید در قفس های شناور پرورش ماهی در منطقه انبار سر کیاشهر، امروز دوشنبه 95.3.31 مسئولین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی از قفس های مستقر در دریا بازدید و با مدیران اجرایی قفس ها مذاکره نمودند. این پیشنهاد با هدف اجرای طرح پایلوت پرورش ماهی در قفس بوده و در صورت فراهم بودن شرایط لازم و انعقاد تفاهم بین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و آن شرکت، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور متعهد به پرورش در یک دوره فعالیت آبزی پروری و تعیین بیونرماتیو گونه های مستعد پرورشی خواهد بود. مقرر شد که پس از رایزنی های علمی مقتضی در شورای پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری تصمیمات نهایی در خصوص این پیشنهاد اتخاذ و اعلام گردد.تعداد بازديد:593