پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
اخبار
اجرای پرورژه ملی SPF قزل آلا در استان آذربایجان غربی توسط محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 1 تیر 1395
.
در راستای اجرای پرورژه ملی SPF قزل آلا عملیات نمونه برداری از دو کارگاه دیگر استان آذربایجان غربی واقع در شهرستانهای پیرانشهرو نقطه مرزی سرو با همکاری پژوهشکده آبزی پروری و مرکز آرتمیای کشور ، ارومیه، از رده های سنی مختلف ماهیان قزل آلا انجام شد. نمونه ها جهت تشخیص به آزمایشگاه ویروس شناسی پژوهشکده آبزی پروری منتقل شدند.تعداد بازديد:539