پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود يک شنبه 6 اسفند 1402
اخبار
تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در زمینه کشت و تولید انبوه جلبک های آب شیرین و شور در کشور
سه شنبه 25 خرداد 1395
.
آزمایشگاه منحصربفرد جلبک پژوهشکده از سال 1377 تا کنون موفق به ایزوله سازی ، خالص سازی و کشت انبوه 40 گونه از جلبکهای بومی ایران شده و میزان پروتئین ، چربی، اسیدهای چرب و ویتامین ها در ترکیب شیمیایی بسیاری از آنها را مورد سنجش قرار داده و خواص آنتی باکتریال و ضد قارچ بسیاری از آنها تحقیق و تعیین نموده است . همچنین بخشی از نتایج فعالیت های علمی این آزمایشگاه در زمینه کشت جلبک در راستای تجاری سازی دستاوردهای علمی و فروش دانش فنی مورد بهره برداری در بخش خصوصی قرار گرفته و به صنعتی رسیده است. یکی از مهمترین آنها اجرای پروژه پایلوتی با عنوان "تهیه دستورالعمل کشت و پرورش میکروجلبک و کنسانتره کردن آن جهت استفاده درتغذیه ماهی فیتوفاگ پرورشی" بوده که منجر به شکل گیری و ثبت شرکتی دانش بنیان گردیده است.در سال 94و سه ماهه اول 95 تاکنون 34 مورد درخواست خرید انواع جلبک خالص سازی شده آب شیرین و آب شور از سوی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و بخش خصوصی واصل و تحویل گردیده است.تعداد بازديد:640