پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
همایشهای داخلی پژوهشکده
شناسایی و بررسی پلانکتونی دریاچه پشت سد کارده (خراسان رضوی)
دو شنبه 10 اسفند 1394
ارائه دهنده : دکتر سید محمد صلواتیان

سخنرانی علمی تحت عنوان " شناسایی و بررسی پلانکتونی دریاچه پشت سد کارده در خراسان رضوی " در مورخه 94/12/2 در سالن همایشهای پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندرانزلی برگزار گردید. در این ارائه شناسایی جنسهای مختلف فیتوپلانکتونی و زئوپلانکتونی سد کارده طی 6 ماه (اوایل اردیبهشت تا اواخر مهرماه) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. همچنین سطح تروفی دریاچه با استفاده از 3 فاکتور غیرزیستی فسفرکل ، نیتروژن کل و کلروفیل a و با بکارگیری از جدول استاندارد متد OECD مورد مقایسه و در نهایت سطح تروفی دریاچه در حالت الیگوتروف- مزوتروف کم برآورد گردید. پرسشهای علمی نیز مطرح و توسط سخنران محترم پاسخ داده شد. در پایان لوح تقدیر و هدیه ای به رسم یادبود توسط ریاست محترم پژوهشکده آقای دکتر خانی پور به سخنران محترم اعطا گردید.تعداد بازديد:676