پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
یافته های پژوهشی
اولین گزارش از بررسی پلانکتونی دریاچه سد کارده در خراسان رضوی
دو شنبه 12 بهمن 1394
پژوهشی از دکتر سیدمحمد صلواتیان
سد کارده در استان خراسان رضوی در فاصله 40 کیلومتری شمال مشهد و از کیلومتر 16 جاده کلات به سمت چپ منشعب می‌گردد. سازه سد کارده از نوع بتونی دو قوسی متقارن با ارتفاع 67 متر و طول تاج آن 144 متر است که توانایی ذخیره 44 میلیون متر مکعب را دارد که بخشی از آب منطقه را تامین می کند. رودخانه کارده با آب دائمی و مناظر زیبای کوهستانی و مجموعه تفریحی دنیای آبی در ساحل سد ، یکی از بهترین تفریحگاه‌های خوش آب و هوای مشهد می‌باشد. به منظور مدیریت بهینه در دریاچه طی قراردادی فی مابین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور و مدیریت سد یک طرح جامع و 8 پروژه در سال 1394 اجرا گردید. در پروژه بررسی پلانکتونهای سد مخزنی کارده پارامترهای لیمنولوژیک و بیولوژیک از جمله شناسایی ، تراکم و پراکنش پلانکتونها و تغییراتشان طی 4 مرحله نمونه برداری از اردیبهشت ماه الی شهریور ماه سال 1394 انجام پذیرفت. در بررسی فیتوپلانکتونی در مجموع 28 جنس در 6 شاخه فیتوپلانکتونی شناسایی گردید. غالبیت فیتوپلانکتونی در این سد مخزنی با شاخه جلبکهای دیاتوم بوده که 80/95درصد جمعیت سالانه را دارا بودند و نمونه های غالب آن جنس های Cyclotella ، Navicula و Nitzchia می باشند. در مطالعه زئوپلانکتونی در مجموع 20 جنس از 5 راسته زئوپلانکتونی شناسایی گردید. غالبیت زئوپلانکتونی در این سد مخزنی با راسته روتاتوریا بوده که 71/01 درصد جمعیت سالانه را دارا بودند و نمونه های غالب آن جنس های Syncheata ، Polyarthra و Keratella می باشند. راسته کلادوسرا با فراوانی 15/94 درصد با جنس های Bosmina و Chydrus در رتبه دوم قرار دارد. بطور کلی مطالعات بیولوژیک نشان می دهد که پتانسیل تولید پلانکتونی در این دریاچه پایین بوده ولی در طی بررسی ها ، تاکنون گونه های نامطلوب مشاهده نشده که این موضوع از نظر بیولوژیکی حائز اهمیت است.
تعداد بازديد:997