پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود پنج شنبه 3 بهمن 1398
همایشهای داخلی پژوهشکده
"بررسی اکولوژیک دریاچه سد صومعه علیا در آذربایجان غربی"
يک شنبه 11 بهمن 1394
ارائه دهنده: مهندس سعید صفایی
سخنرانی علمی تحت عنوان "بررسی اکولوژیک دریاچه سد صومعه علیا در آذربایجان غربی"در مورخه 94/11/11 در سالن همایش های پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندرانزلی برگزار گردید. در این ارائه که توسط آقای مهندس سعید صفایی انجام شد، ضمن بررسی شرایط اکولوژیکی منطقه، برآورد میزان رهاکرد ماهیان پرورشی در دریاچه پشت سد به منظور توسعه آبزی پروری در منطقه نیز مطرح گردید. در پایان جلسه نیز پرسشهای علمی مطرح و توسط سخنران محترم پاسخ داده شد.تعداد بازديد:307