پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
همایشهای داخلی پژوهشکده
"بررسی نحوه تنظیم عملکرد اسمزی بچه ماهیان سفید"
يک شنبه 11 بهمن 1394
ارائه دهنده: دکتر محمد صیادبورانی
سخنرانی علمی تحت عنوان "بررسی نحوه تنظیم عملکرد اسمزی بچه ماهیان سفید"در مورخه 94/10/27 در سالن همایشهای پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندرانزلی برگزار گردید. در این ارائه نحوه ی تنظیم اسمزی در محیط های آب شیرین و شور و اندام های موثر و دخیل ماهیان در فرایند اسمزی و همچنین بررسی این فرایند در گونه ی ارزشمند ماهی سفید دریای خزر در غلظت های مختلف شوری ارائه گردید. در پایان جلسه نیز پرسشهای علمی مطرح و توسط سخنران محترم پاسخ داده شد.تعداد بازديد:593