پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود يک شنبه 2 اردیبهشت 1403
دبیرخانه پژوهشی سنبل آبی
برگزاری اولین جلسه کمیته پژوهشی ستاد مبارزه با گیاه مهاجم سنبل آبی در پژوهشکده
تاريخ ارسال: شنبه 26 دی 1394
در تاریخ 30/9/94 اولین جلسه این کمیته با هدف بررسی فرم الف پیشنهادی طرحها و پروژه های تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی ومحققین درخصوص راهکارهای موثر مبارزه با گیاه سنبل آبی در منابع آبی استان در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید. در این جلسه 12 طرح و پروژه پیشنهادی توسط مجریان مختلف از دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی کشور و استان گیلان بصورت تفصیلی ارائه و در پایان اعضاء کمیته پژوهشی پس از بحث و تبادل نظر و براساس اهداف کاربردی ستاد در اجرای طرحها و پروژه های تحقیقاتی کاربردی برای مبارزه بیولوژیک و شیمیایی با این گیاه مهاجم سه طرح جامع شامل 10 پروژه را به تصویب اولیه رساندند. براساس تصمیم کمیته پژوهشی مقرر گردید اسناد تفضیلی طرحهای مصوب در قالب فرم های ب تحقیقاتی تا تاریخ 10/10/94 جهت بررسی مجدداً به دبیرخانه کمیته واقع در پژوهشکده آبزی پروری ارسال گردد.
تعداد بازديد:900