پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
دبیرخانه پژوهشی سنبل آبی
اقدامات انجام شده پیرامون کنترل گیاه سنبل آبی در تالاب انزلی
نويسنده: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
تاريخ ارسال: شنبه 30 آبان 1394
جمع آوری مکانیکی گیاه سنبل آبی از بخش جنوبی تالاب انجام گرفته و پاکسازی سایر بخش های آلوده تالاب در حال انجام می باشد. مسئولیت اجرایی پاک سازی تالاب انزلی از گیاه مهاجم به عهده اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان ( با نظارت آقای مهندس عاشوری) قرار گرفته است. بر این اساس بوته‌های گیاه مهاجم به صورت دستی از سطح تالاب و رودخانه‌ها جمع آوری شده و با قایق به نزدیکترین منطقه خشکی که از تردد اندکی هم برخوردار باشد، انتقال داده می شوند. از دیگر اقدامات انجام یافته آگاه ‌نمودن عموم مردم به ویژه ساکنان حاشیه تالاب انزلی بوده که پس از تدوین شعار محیط زیستی، با نصب پرده و بنر انجام شده است. همچنین از طریق شبکه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه استانی باران، اطلاع رسانی عمومی در زمینه مخاطرات پیش رو و در راستای کنترل گسترش گیاه مهاجم، توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان انجام گرفته است.


تعداد بازديد:504