پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود يک شنبه 6 اسفند 1402
اطلاعیه
سیاست های اجرایی پژوهشکده
شنبه 19 اردیبهشت 1394
مهمترین سیاست اجرایی موسسه در 26 بند توسط ریاست محترم به مراکز تحقیقاتی تابعه اعلام گردید.تعداد بازديد:764