پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود يک شنبه 31 شهریور 1398
اطلاعیه
سیاست های اجرایی پژوهشکده
شنبه 19 اردیبهشت 1394
مهمترین سیاست اجرایی موسسه در 26 بند توسط ریاست محترم به مراکز تحقیقاتی تابعه اعلام گردید.تعداد بازديد:447