پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 7 بهمن 1398
اطلاعیه
سیاست های اجرایی پژوهشکده
شنبه 19 اردیبهشت 1394
مهمترین سیاست اجرایی موسسه در 26 بند توسط ریاست محترم به مراکز تحقیقاتی تابعه اعلام گردید.تعداد بازديد:469