پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود پنج شنبه 10 آذر 1401
اطلاعیه
سیاست های اجرایی پژوهشکده
شنبه 19 اردیبهشت 1394
مهمترین سیاست اجرایی موسسه در 26 بند توسط ریاست محترم به مراکز تحقیقاتی تابعه اعلام گردید.تعداد بازديد:674