پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 16 تیر 1399
یافته های پژوهشی
تعیین دوز مناسب تزریق هورمون اواپریم ( Ovaprim) جهت افزایش راندمان تکثیر مصنوعی اردک ماهی
يک شنبه 7 دی 1393
مجری: مهندس علی خوال
جزییات
تعداد بازديد:392