پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
یافته های پژوهشی
بررسی و شناسایی انگل های کرمی در پنج گونه ماهی تالاب انزلی
دو شنبه 17 آذر 1393
مجری: مهندس سیدفخرالدین میرهاشمی نسب

جزییات
تعداد بازديد:616