پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود چهار شنبه 9 آذر 1401
یافته های پژوهشی
بررسی و شناسایی انگل های کرمی در پنج گونه ماهی تالاب انزلی
دو شنبه 17 آذر 1393
مجری: مهندس سیدفخرالدین میرهاشمی نسب

جزییات
تعداد بازديد:576