پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > معرفی پژوهشگران
ورود پنج شنبه 10 آذر 1401
معرفی پژوهشگران

علی اصغر خانی پور

رشته تحصیلی: تکنولوژی صید صنعتی ماهی / گرایش مدلینگ

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی(PhD)

محل خدمت: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

پست الکترونیک: AAKhanipour@yahoo.com

علیرضا ولی پور

رشته تحصیلی: شیلات(تکثیر و پرورش)

مدرک تحصیلی: دکتری

محل خدمت: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

پست الکترونیک: Valipour32@yahoo.com

مریم فلاحی کپورچالی

رشته تحصیلی: بیولوژی دریا

مدرک تحصیلی: دکتری

محل خدمت: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

پست الکترونیک: mahyarparvaneh2003@yahoo.com

سید حجت خداپرست

رشته تحصیلی: بیو شیمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

محل خدمت: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

پست الکترونیک: Sharifi_seyed@yahoo.com

شهرام بهمنش

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: دکترا

محل خدمت: بخش آبزی پروری

پست الکترونیک: Behmanesh110_sh@yahoo.com

جواد دقیق روحی

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت: ایستگاه تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان

پست الکترونیک: Javad_daghigh@ yahoo.com

اکبر پورغلامی مقدم

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

محل خدمت: بخش اکولوژی

پست الکترونیک: pourgholami_yas@yahoo.com

داود طالبی حقیقی

رشته تحصیلی: تغیه ماهی

مدرک تحصیلی: دکتری

محل خدمت: ایستگاه تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان

پست الکترونیک: davoudir@yahoo.com

اسماعیل صادقی نژاد ماسوله

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

محل خدمت: بخش آبزی پروری

پست الکترونیک: SadeghimE@yahoo.com

علی عابدینی

رشته تحصیلی: شیمی دریا

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

محل خدمت: بخش اکولوژی

پست الکترونیک: aabedinim@yahoo.com

کیوان عباسی رنجبر

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: شجوی دکتری

محل خدمت: بخش اکولوژی

پست الکترونیک: keyvan_abbasi@yahoo.com

احمد قانع ساسانسرایی

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

محل خدمت: بخش اکولوژی

پست الکترونیک: ahmad4566@yahoo.com

علیرضا میرزاجانی

رشته تحصیلی: رشته‌ محیط‌ زیست

مدرک تحصیلی: دکتری

محل خدمت: بخش اکولوژی

پست الکترونیک: mirzajani@hotmail.com

کامبیز خدمتی بازکیابی

رشته تحصیلی: تکثیر و پرورش آبزیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

پست الکترونیک: k_khadmati@yahoo.com

سیدفخرالدین میرهاشمی نسب

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری

محل خدمت: ایستگاه تحقیقات شیلاتی سفیدرود

پست الکترونیک: mirhahsemi_v@yahoo.com

سیدمحمد صلواتیان

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری

محل خدمت: ایستگاه تغذیه و غذای زنده آبزیان

پست الکترونیک: salavatian_2002@yahoo.com

منیره فئید

رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری

محل خدمت: بخش بهداشت وبیماریهای آبزیان

پست الکترونیک: m_faeed@yahoo.com

محدثه احمدنژاد

رشته تحصیلی: فیزیولوژی آبزیان

مدرک تحصیلی: دکتری

محل خدمت: آبزی پروری

پست الکترونیک: m_ahmadnezhad@yahoo.com

اسماعیل یوسف زاد

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت: بخش اکولوژی

پست الکترونیک: yosefzad2009@yahoo.com

علی حاجی زاده

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: دکتری

محل خدمت: بخش آبزی پروری

پست الکترونیک: alihajizadeh@yahoo.com

سعید صفایی

رشته تحصیلی: ژئومورفولوژی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت: حوزه پژوهشی

پست الکترونیک: saeid.Safaey@gmail.com

افشین امیری

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت: ایستگاه تحقیقاتی سفیدرود

پست الکترونیک: amirisendesi2005@yahoo.com

عادل حسینجانی

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت: مزرعه تحقیقاتی کشت توام آبزیان

پست الکترونیک: adel.hosseinjani@gmail.com

سپیده خطیب

رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

محل خدمت: بخش اکولوژی

پست الکترونیک: sepidehkhatib@yahoo.com

مرضیه مکارمی

رشته تحصیلی: علوم جانوری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

محل خدمت: بخش اکولوژی

پست الکترونیک: marziyeh.makaremi@yahoo.com

هادی بابایی

رشته تحصیلی: شیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت: بخش اکولوژی

پست الکترونیک: babaeiha@yahoo.com

حسین صابری

رشته تحصیلی: شیمی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری

محل خدمت: بخش اکولوژی

پست الکترونیک: saberi_ko2005@yahoo.com

محدث قاسمی

رشته تحصیلی: دامپزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری

محل خدمت: بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان

پست الکترونیک: saberi_ko2005@yahoo.com

علی دانش خوش اصل

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت: ایستگاه تحقیقاتی سفیدرود

پست الکترونیک: danesh1958@yahoo.com

عظمت دادای قندی

رشته تحصیلی: شیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت: بخش اکولوژی

پست الکترونیک: n_ghandi@yahoo.com

فریدون چکمه دوز

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت: بخش آبزی پروری

پست الکترونیک: chakmehdouz13@yahoo.com

سهراب دژندیان

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت: بخش آبزی پروری

پست الکترونیک: sohrab_dejandian@yahoo.com

جلیل سبک آرا

رشته تحصیلی: زیست شناسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

محل خدمت: بخش اکولوژی

پست الکترونیک: jsabkara@yahoo.com

سیامک باقری

رشته تحصیلی: اکولوژی

مدرک تحصیلی: دکتری

محل خدمت: بخش اکولوژی

پست الکترونیک: siamakbp@gmail.com

تورج سهرابی

رشته تحصیلی: اکولوژی آبزیان

مدرک تحصیلی: دکتری

محل خدمت: بخش آبزی پروری

پست الکترونیک: sohrab_49@yahoo.com

غلامرضا مهدی زاده

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت: بخش آبزی پروری

پست الکترونیک: gh.mehdizadeh1965@yahoo.com

مهدی مرادی

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت: ایستگاه تغذیه و غذای زنده آبزیان

پست الکترونیک: moradichafi@yahoo.com

صاحبعلی قربانی

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت: ایستگاه تغذیه و غذای زنده آبزیان

پست الکترونیک: sahebali_ghorbani@yahoo.com

رودابه روفچائی

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت: ایستگاه تغذیه و غذای زنده آبزیان

پست الکترونیک: rufchaie@yahoo.com