پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > مجله علمی-ترویجی‌
ورود يک شنبه 6 اسفند 1402
مجله علمی- ترویجی علوم آبزی پروری پیشرفته
بدین وسیله به اطلاع می رساند که پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (بندرانزلی) در راستای اعتلاء و ارتقاء دانش آبزی پروری، فصلنامه علمی ترویجی " علوم آبزی پروری پیشرفته " را منتشر می¬کند. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و دانشجویان محترم که در این حوزه دارای سوابق علمی و پژوهشی می باشند دعوت می شود تا مقالات ترویجی یا پژوهشی خود را به آدرس سایت مجله http://aasj.areeo.ac.ir (بر اساس فایل های راهنمای ارسال مقاله)ارسال فرمایند.

محورهای مجله علمی ترویجی:

تکثیر و پرورش آبزیان

تغذیه آبزیان و غذای زنده

ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان

بوم شناسی آبزی پروری

بهداشت و بیماریهای آبزیان

مهندسی آبزی پروری

صید و عمل آوری آبزیان پرورشیلینک مجله علمی- ترویجی "علوم آبزی پروری پیشرفته"

لینک فراخوان_پذیرش_مقاله_در_مجله_علوم

لینک شیوه نگارش

لینک فرم ارسال مقاله و تعهدنامه